Vår verksamhet

Välkommen till vår klinik som är centralt belägen nära tågstationen i Bjuv.
Här arbetar vi för att skapa en lugn och avspänd miljö för er patienter.
Vi har stora ljusa lokaler med ett väntrum som ger en hemtrevlig känsla
där vi spelar avslappnande musik.

lokal

Om oss

På kliniken arbetar två tandläkare, en tandhygienist och tre tandsköterskor.

Vi arbetar i team, där var och en gör sin del av olika behandlingsmoment och tillsammans ger vi dig det bästa vi kan. Som patient hos oss ska du känna dig trygg. Innan vi påbörjar behandlingen diskuterar vi olika behandlingsalternativ och kostnader för dessa. Vid större behandlingar får du alltid en skriftlig kostnadsberäkning. Efter varje undersökning får du också med dig ett undersökningsprotokoll hem där status för din tandhälsa framgår och du får där även tips och råd om hur du ska sköta dina tänder.

Vi utför all slags tandvård. Det innebär såväl förebyggande behandlingar, till exempel borttagande av tandsten, puts och karieskontroll. Vi gör även lagningar, kronor, broar och implantatbehandlingar etc. Vi utför även bettskenor, tandblekningar med skenor och skalfasader.

Kvalitetssäkring arbetar vi med kontinuerligt i form av vidareutbildningar och uppföljning av arbetet. Allt för att ge dig som patient den bästa omvårdnaden och behandlingen.

Vi tar endast emot betal- och kreditkort.

VäntrumDSC_3585

Kontakta oss

Öppettider:
Mån 8.30-18.00
Tis 7.30-16.00
Ons 7.30-18.00
Tor 7.30-14.30
Fre 7.30-12.00

Telefontider:
Mån 8.15-18.00
Tis 7.15-15.30
Ons 7.15-18.00
Tor 7.15-14.00
Fre 7.15-12.00

Sommartider med start 5 juni 2023:
Öppettider:
Mån 7.00-18.30
Tis 9.00-15.00
Ons 7.00-18.30
Tor 7.00-12.45
Fre 7.30-12.00

Telefontider:
Mån 7.00-18.30
Tis 9.00-14.30
Ons 7.00-18.30
Tor 7.00-12.30
Fre 7.00-12.00

Telefon: 042-742 10
Mail: josefin@bjuvstandvardsteam.se

Adress:
Bankgatan 3,
267 34 Bjuv

Vid akuta besvär utanför våra öppettider hänvisar vi till rådgivning via 1177 eller till jourhavande tandläkare på vardagar till telefonnummer 042-15 60 60 mellan kl. 08.00-12.00 samt på helger till telefonnummer 0771-160 170 mellan kl. 10.00-12.00, läs mer här

Hitta till oss

När ni kommer till oss behöver ni aldrig oroa er för parkering eftersom
det finns en stor gratisparkering precis utanför kliniken.

Om företaget

Basfakta om företaget
På vårt företag har vi hand om knappt 1500 patienter.
Vår inriktning är allmän tandvård efter patienters önskemål.
Vårt mål är kvalitativ tandvård och att alla patienter ska vara nöjda med behandlingen och vår service.
Vi har medarbetare som utöver svenska även talar engelska.

Kvalitet
För att säkerställa rätt kvalitet arbetar vi fortlöpande med kvalitetssäkring inom områden som arbetsmiljö, patientsäkerhetsberättelse, hygienkontroller, delegeringsavtal, riskbedömningar och återvinning.
Vi arbetar enligt gällande rekommendationer från Tandvårdslagen, Socialstyrelsen, TLV, IVO och Arbetsmiljöverket.
Vi har även kontroller utförda av externa företag med specialistkompetens gällande vattenprover samt kontroller och validering av maskiner.

Personal på företaget
Vi är två tandläkare med vardera fem års tandläkarutbildning samt en tandhygienist med tre års tanhygienistutbildning. Vidare finns tandsköterskor med vardera två års tandsköterskeutbildning. Alla är utbildade i Sverige.
Vi samarbetar med specialistavdelningar inom tandvård t.ex. kirurgi, parodontologi, pedodonti, ortodonti, sjukhustandvården, endodonti och bettfysiologi.
Kollektivavtal är tecknat genom Vårdföretagarna.

Ägare och styrelse
Organisationsnummer: 556680-6351
Bolagsform: Aktiebolag
VD, styrelse: Josefin Agerström
Säte: Bjuv
Ägare: Josefin Agerström
För bokslut och nyckeltal, vänligen se www.allabolag.se

Kontaktinformation
Bjuvs Tandvårdsteam AB
Bankgatan 3
267 34 BJUV
Tel: 042-742 10

DSC_3655

Patientinformation, personuppgiftshantering.

Patientinformation

Varje gång du kontaktar oss registrerar vi personuppgifter om dig. Personuppgifterna behövs för att kunna ge en god, säker och trygg tandvård. Personuppgifterna används också för att följa upp vår verksamhet och för att få en bild av våra patienters tandhälsa. De två lagar som reglerar hanteringen av personuppgifter inom vår verksamhet är Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen.

 

Hur behandlar ni mina personuppgifter?

Vi är skyldiga att föra en patientjournal avseende varje patient. Patientjournalen kan exempelvis innehålla personuppgifter som bakgrunden till vården, uppgift om ställd diagnos, utförda och planerade åtgärder och uppgift om när och vem som har gjort anteckningen i journalen. Dina personuppgifter behövs och behandlas för att kunna ge en god och säker vård, samt för verksamhets- och kvalitetsuppföljning. En del av personuppgifterna måste dessutom rapporteras till nationella hälsodataregister och Försäkringskassan. Vi har rätt att registrera dina personuppgifter i patientjournalen och hälso- och sjukvårdsregister även om du inte gett oss ditt samtycke.

 

Som patient hos oss har du möjlighet att boka tid via telefon. För att tillhandhålla dig denna tjänst samlar vi in ditt namn, adress och telefonnummer. Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna fullgöra avtalet med dig och för att fullgöra rättsliga förpliktelser som åvilar oss i egenskap av vårdgivare. Kontaktuppgifterna sparas i vårt patientjournalsystem i enlighet med bestämmelserna i Patientdatalagen.

 

Hur länge bevarar vi dina personuppgifter?

Det finns klara regler i Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen för hur vi ska bevara eller gallra ut dina personuppgifter. Enligt dessa regelverk ska exempelvis personuppgifter i en journalhandling bevaras minst tio år efter det att den sista personuppgiften fördes in i handlingen.

 

Vem får tillgång till dina personuppgifter?

Inom tandvården råder sträng sekretess för uppgifter om patienters hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Vi kommer därför inte att lämna ut dina personuppgifter om vi inte är skyldiga att göra det till följd av lagar och föreskrifter (t.ex. till Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Smittskyddsinstitutet), eller om vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådant utlämnande.

 

Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer som behandlar dina personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga avtal och våra instruktioner. Leverantören som får tillgång till dina personuppgifter ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för andra syften än de syften som anges enligt denna patientinformation.

 

Vilka rättigheter har jag?

Ta del av patientjournalen

Som patient har du rätt att ta del av uppgifter som finns i din patientjournal. Du har även rätt att få en kopia av hela eller delar av patientjournalen.

 

Få dina personuppgifter rättade eller raderade

Om du har en avvikande mening i förhållande till det som står i din patientjournal, eller anser att en uppgift där är oriktig, har du rätt att få detta infört i din patientjournal. För att få en uppgift borttagen i din patientjournal måste du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) på www.ivo.se för att få detta prövat.

 

 

 

 

Återkalla ditt samtycke

Om du har lämnat ditt samtycke för behandling av dina personuppgifter har du rätt att när som helst återkalla detta samtycke. Du kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Se dock ovan under rubriken ”Hur länge bevarar vi dina personuppgifter”.

 

Klagomål och skadestånd

Du har rätt att när som helst inge ett klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter till oss eller till Datainspektionen. Om personuppgifter om dig har behandlats så att de strider mot Patientdatalagen och Dataskyddsförordningen kan du ha rätt till skadestånd.

 

Hur använder du dina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan. Om du vill lämna ett klagomål till en tillsynsmyndighet ber vi dig kontakta Datainspektionen på www.datainspektionen.se.

 

Vem är personuppgiftsansvarig?

Tandläkare Malin Nielsen (556680-6351) är personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter enligt denna patientinformation.

 

Hur kontaktar du oss?

Tandläkare Malin Nielsen ansvarar för dataskyddsfrågor. Om du har några frågor kring denna patientinformation, behandlingen av dina personuppgifter eller hur kan utöva dina rättigheter är du välkommen att kontakta oss.

Bjuvs Tandvårdsteam AB

Bankgatan 3

267 34 Bjuv

 

Tel.nr 042-74210

 

Patientinformationen uppdaterades senast [2018-04-18].

DSC_3655